Poradenstvo pre podnikateľov v službách

Poradenstvo podnikateľom v službách - Približujeme vaše podnikateľské činnosti svetovým štandardom so zameraním na spokojnosť zákazníka a jeho opätovný nákup u vás.

Mystery shopping - Skontroluje slabé a silné stránky vašich zamestnancov a vašich podnikov, pričom vám na základe výsledkov navrhneme riešenia smerujúce k zlepšeniu stavu.

Prieskum trhu - Analyzujeme vašu priamu konkurenciu a spolu s vami vybudujeme zároveň vašu konkurenčnú výhodu - ODLÍŠENIE.

PROTENG - Efektívny protipožiarny systém. Plne automatický, veľmi jednoduchý systém je pripravený na hasenie požiaru 24 h denne, bez nutnosti externého napájania, bez nutnosti obsluhy, bez toho, aby pri hasení poničil okolité predmety, bez toho, aby mal negatívny dopad na ľudské zdravie.