Ďakujeme za Vaše potvrdenie,

ktoré je súčasťou ochrany osobných údajov v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ich vzťahov k terajšej právnej úprave.
Viac informácii tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

 

JT Agency s.r.o.