Účtovníctvo

images1Zverte vaše účtovníctvo do naších rúk a môžete sa venovať svojej prioritnej činnosti, prípadne novým projektom v rámci firmy.

Čítať ďalej...

Mzdy

images5Spracujeme kompletnú mzdovú agendu vašich zamestnancov vrátane prihlášok, odhlášok, odvodov a poradenstva.

Čítať ďalej...

Optimalizácia daní

images4Zverte nám komunikáciu s daňovým úradom, či už v rámci ročného daňového priznania, prípadne dane z  pridanej hodnoty.

Čítať ďalej...

Viac času na váš core business.

images2Vďaka tomu, že prenecháte svoju účtovnú agendu našej spoločnosti JT Agency s.r.o., sa môžete plne venovať svojej prioritnej podnikateľskej činnosti.
Tým, že sústredíte svoju pozornosť na kľúčové činnosti svojho podnikania, zvyšujete svoj potenciál a tiež šancu na úspech.

Prečo externé účtovníctvo

images33Vedenie účtovníctva a spracovanie pridruženej agendy sa stáva čoraz častejšie predmetom presunu na externý subjekt.
Dôvodom je predovšetkým to, že sa jedná o činnosť, ktorá je povinná pre každého podnikateľa, ale iba u minimálneho počtu z nich súvisí s hlavnou činnosťou, ktorú vykonáva.

Tím našich pracovníkov je pravidelne školený a veľmi rýchlo dokáže reagovať na meniace sa zákony a normy. 
Vaše otázky sú pre nás motiváciou neustále sa vzdelávať, aby naše rady boli vždy vo váš prospech.